Haalbaarheidsonderzoek Drechtdoorsteek van start

Haalbaarheidsonderzoek Drechtdoorsteek van start

Vrijdag 8 september vond het eerste werkatelier voor het Kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek plaats in het Dorpshuis Kudelstaart. De opdracht hiervoor is gezamenlijk geven door de gemeenten Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer. In een aantal werksessies is met een kleine groep aanwezigen vanuit overheden, bedrijfsleven en bewoners veel input verzameld.

Aansluitend op het eerste werkatelier was er een inloopbijeenkomst waar de eerste schetsen gedeeld zijn met bewoners en grondeigenaren binnen het onderzoeksgebied (Vrieskoopsepolder en de Zuider Legmeerpolder). De opkomst was groot en de reacties varieerden van positief tot kritisch. De resultaten van beide bijeenkomsten worden momenteel verwerkt door het bureau. De planning is dat eind dit jaar begin volgend jaar de eerst onderzoeksresultaten bekend zijn.

Wethouder Jop Kluis: ‘De prachtige Westeinderplassen bieden nog volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college van Aalsmeer wil deze sector versterken door Aalsmeer als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te zetten. Een doorsteek van de Westeinderplassen naar de Drecht biedt kansen voor verbeterde vaarroutes, nieuwe vormen van waterrecreatie, natuur, landschap en cultuur. Daarom vinden wij het erg belangrijk om dit kansenonderzoek uit te voeren.’

De Drechtdoorsteek kan een belangrijke nieuwe schakel in het Hollands Plassengebied worden. Door de rivier de Drecht met de Westeinderplassen te verbinden is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen het Hollands-Utrechts Plassengebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het aantal vaarrondjes wordt uitgebreid en bestaande routes worden korter. In het gebied tussen de Metropoolregio’s liggen kansen voor regionale gebiedsontwikkeling. De Drechtdoorsteek wordt hiermee de aanjager van het verzilveren van kansen.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.