Fiscale horizon, wat gloort er aan den einder?

Fiscale horizon, wat gloort er aan den einder?

De jaarwisseling. Een goed moment om terug- en vooruit te kijken. U heeft vast al het nodige meegekregen over de nieuwe fiscale maatregelen 2018. Overigens zijn die vrij summier. Veelomvattender zijn de fiscale plannen van het Kabinet Rutte III die zien op de periode 2017-2021.

In deze bijdrage ga ik in telegramstijl – lang niet uitputtend – per belastingsoort in op enige aangekondigde fiscale wijzigingen. Plus – u vroeg het niet - hier en daar een bijbehorend advies. Voor 2018. En daarna. Pikt u er zelf maar uit wat voor u relevant lijkt.

*Loonheffingen De afschaffing van de Wet DBA is aanstaande. Hoera. Zullen talrijke opdrachtgevers en opdrachtnemers niet alleen denken, maar wellicht ook uitschreeuwen. De soms martelende onzekerheid over het al dan niet zelfstandige karakter van een arbeidsverhouding lijkt gestopt te worden. Straks wordt de hoogte van het uurtarief mede doorslaggevend voor het antwoord op de vraag “fiscale dienstbetrekking” of “zelfstandigheid”.

*BTW Per 01-01-2019 wordt het huidige lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Voor consumenten worden levensmiddelen duurder. En boeken. Toegangskaartjes voor culturele voorstellingen. De huur van vakantiewoningen. Richt als ondernemer ten aanzien van dit nieuwe 9%- tarief tijdig uw administratie en ERP-systemen in. Verder zal de BTW-herziening (dit speelt bij een combinatie van BTW-belaste en BTW-vrijgestelde prestaties) voortaan ook gelden ten aanzien van “kostbare diensten”. Welke diensten zijn dat? Bijvoorbeeld verbouwingen. Of softwarelicenties. Wat moet u doen als ondernemer? Uw administratie “herzieningsproof” inrichten. Lees: de genoemde posten moeten maximaal 10 jaar lang gevolgd worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze wetgeving niet per 01-01-2018 in zal gaan, maar later.

*Inkomstenbelasting De aftrekbaarheid van hypotheekrente wordt in een sneltreinvaart afgebouwd. Waar momenteel deze rente nog tegen maximaal 49,5%aftrekbaar is, bedraagt de maximale aftrek in 2023 hooguit slechts 36,93%. Heeft u uw hypotheek afgelost? Geen goed nieuws, want dan krijgt u weer te maken met de verplichte bijtelling vanwege eigenwoning-bezit. Correct, jarenlang heeft de overheid het versneld aflossen van de hypotheekschuld aangemoedigd. Als beloning mocht bij nul hypotheekschuld worden afgezien van de verplichte bijtelling. En eveneens correct, kennelijk wordt dit nu moeiteloos door het Kabinet teruggedraaid. Rechtsonzekerheid? Daar heeft u een punt.

*Vennootschapsbelasting Voor 2018 blijven de tarieven 20% (tot EUR 200.000 winst), respectievelijk 25% (vanaf EUR 200.000 winst). Met ingang van het jaar 2019 dalen de tarieven jaarlijks. Om uiteindelijk in het jaar 2021 uit te komen op respectievelijk 16% en 21%. Dat is mooi. Kan er verder fiscaal worden bespaard? Jawel. Door simpelweg binnen de wettelijke mogelijkheden kosten naar voren te halen en winsten uit te stellen.

Verder wordt in de vennootschapsbelasting (in tegenstelling tot in de inkomstenbelasting) de voorwaartse fiscale verliesverrekening beperkt van 9 jaar naar 6 jaar. Zonde wanneer compensabele verliezen – die immers geld waard zijn – verdampen. Het loont om eens goed te bekijken hoe verliezen wellicht versneld gecompenseerd kunnen worden. De mogelijkheden zijn vaak verrassend.

Tot slot valt op dat in de vennootschapsbelasting (ook hier geldt dit niet voor de inkomstenbelasting) de afschrijving op bedrijfspanden in eigen gebruik wordt getorpedeerd. Er is voorgesteld om de afschrijving verplicht stop te zetten bij een boekwaarde ter hoogte van 100% van de WOZ-waarde. Momenteel is dat nog 50%. Goede kans dat een groot deel van het afschrijvingspotentieel binnen uw B.V. verdampt. Wees daarom kritisch op de jaarlijkse WOZ-waarde. Een succesvol bezwaarschrift tegen de hoogte ervan, kan zomaar een aftrekpost opleveren van duizenden euro’s.

Ik wens u een gezond en succesvol 2018!

In kaart gebracht


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.