Bedrijven

Ondernemersvereniging Amstelveen

Ondernemersvereniging Amstelveen

Focus op netwerken en verbinden van ondernemers

Ondernemersvereniging Amstelveen
Van Heuven Goedhartlaan 7
1181 LE Amstelveen

Contact

Ondernemersvereniging Amstelveen

De weg naar succes! - 020-6403071

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 1181 LE - Amstelveen

Missie, visie, doelstellingen

Missie
Bevorderen van het ondernemersklimaat en het stimuleren van de samenwerking van het bedrijfsleven in Amstelveen.

Visie
Een vereniging die ondernemingen verbindt. 

Doelstelling(en)
Het lidmaatschap moet voor iedere ondernemer in Amstelveen vanzelfsprekend en nuttig zijn.

Om dat te bereiken hebben wij ons het volgende ten doel gesteld:

1.   Creëren en in stand houden van een zo groot mogelijk netwerk.
2.   Behartigen van de belangen van ondernemend Amstelveen in het algemeen en van de OA-leden in het bijzonder.
3.   Functioneren als signalerings- en kennisoverdrachtspunt.

Agendapunten

In het magazine:

Nieuws

Twitterstream